February 22, 2023

Terminologie uzuala imobiliare

Inapoi la Blog
By

Mavrig Dragos

Terminologie uzuala imobiliare
 • Deschiderea terenului este latura acestuia (granita) paralela si lipita de drumul de acces sau servitute. Deschiderea terenului reprezinta accesul pe teren.
 • Certificat de Urbanism :

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, cel mai frecvent Primariile locale sau Consiliile Judetene:

 • fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice ai ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
 • stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului;
 • stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;
 • incunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii *. * certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii (nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare)

In concluzie, pentru a afla ce putem construi pe un teren si care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplinim, putem solicita un Certificat de Urbanism de informare. Toate aceste certificate au valabilitate fixa inscrisa in document.

 • Autorizatia de Constructie

Autorizatia de constructie constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. Acest act reprezinta acceptul Autoritatii locale cu privire la consctuctia pe care vreau sa o ridic pe un lot de teren, in limitele impuse in acesta, corelate cu Certificatul de Urbanism si indicatorii impusi in acesta de zona.

 • POT – reprezinta procentajul maxim din suprafata toatala a constructiei, pe care se poate realiza
 • CUT - coeficientul de utilizare al terenului exprima raportul dintre suprafata construita desfasurata a tuturor nivelurilor si suprafata parcelei de teren.

CUT si POT sunt elemente stabilite local specifice unei anumite zone pe care le regasim in Certificatul de Urbanism. Proiectul constructiei nu trebuie sa depaseasca aceste valori, ele fiind trecute ca maximale, rezultatul fiind cat de mult poate construi din suprafata totala raportat la regimul maxim de inaltime al zonei (indicator pe care il regasim tot in Certificatul de Urbanism).

 • Lotizare/Parcelare - este operatiunea prin care un lot de teren este dezmembrat in alte loturi mai
 • Alipire – este operatiunea prin care doua sau mai multe loturi de teren se constituie intr-un singur lot. Rezultatul este un singur numar
 • Numar cadastral – numarul oferit de OCPI care este unic pentru fiecare proprietate in parte, fie ca este doar teren sau teren + constructie:

Terenul are un numar cadastal, iar pe el este realizata o constructie P+2 din care ulterior sunt dezmembrate 10 apartamente. Fiecare apartament va primi un numar cadastral

 • OCPI (Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara) – este autoritatea locala unde sunt inregistrate toate tranzactiile imobiliare din Romania. Are rol de admisnistrare si competente locale independente si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul întregii tari. Tranzactiile imobiliare nu se pot realiza fara a fi validate si inregistrate in Cartea Funciara. Notarul, care autentifica tranzactia, este obligat de lege sa depuna actele nou autentificate pentru inregistrare. In arhiva acesui oficiu se regsesc toate documentele ce au stat la baza inscrierii si alocarii numarului
 • Cartea Funciara - este registrul unic in care sunt inregistrate de catre OCPI toate imobilele si inscrierile aferente acestora. Un imobil poate avea unul sau nelimitati proprietari, iar fiecare dintre acestia va fi inscris in Cartea Funciara in Partea
 • Extras de Carte Funciara :

Informare – este un document emis de OCPI, cu un format unic, in care sunt inscrise toate miscarile legate de propriatatea unui activ. Este o poza la zi cu ultimele informatii inscrise si cuprinde:

Datele proprietarilor;

Date minime despre imobil inscrise ca urmare depunerii documentatiei cadastrale;

Sarcinile inscrise pe fiecare imobil in ordinea asumata in contractele specifice;

Informare in extenso - fata de cel de informare, cuprinde toate inscrierile pe activul respectiv. Poate fi solicitat de orice persoana fizica sau Juridica de la OCPI ca urmare a achitarii unei taxe de 20 RON in regim normal (este eliberat in 2-3 zile) sau 100 RON in regim de urgenta (este eliberat de pe o zi pe alta).

Extrasul CF Autentic - este solicitat de un singur notar si blocheaza cartea funciara timp de 10 zile, timp in care doar notarul poate realiza cereri de inscriere in Cartea

 • Documentatie Cadastrala - documentul realizat de un expert arhitect sau expert in cadastru si geodezie, care confima suprafetele imobilului si pozitionarea acestuia. Aceste documente devin valabile doar dupa stamiplarea si semnarea lor de catre cel care le-a Abia apoi pot fi depuse la OCPI pentru actualizare.
 • Ridicarea Topografica - este o operatiune relizata de un expert cadastrist in topometrie care te ajuta sa identifici granitele exacte ale unei percele de teren, utilizand coordonate stereo prin satelit. Dupa realizarea acestor masuratori se genereaza planul de amplasament al
In cazul in care nu ai mai trecut prin acest proces, sunt si alte recomandari pe care le putem pune la dispozitie in functie de tipologia tranzactiei tale. Este suficient si simplu sa ne scrii pe adresa de e-mail office@nsi.ro  si sa ne spui cateva detalii legate de speta imobiliara in care te afli, iar unul dintre consultantii nostri te va ghida in acest proces.

Postări asemănatoare.